Get Adobe Flash player

Trwają prace remontowe w świetlicach wiejskich w Laskowiźnie, Bojanach i na ul. Czuraj w Broku. Budynki zostały już docieplone, zyskały nowe elewacje, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe pokrycia dachowe, docieplone i wymienione bedą podłogi. W świetlicach zostaną zainstalowane nowe systemy ogrzewania – pompy typu powietrze-powietrze.
Remont obiektów wykonywany jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dotacja stanowić będzie 80 % kosztów kwalifikowanych tj. 563947,08 zł.
Dodatkowo Gminie udało się pozyskać środki finansowe na remonty i wyposażenie świetlic w Bojanach  i w Laskowiźnie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Dzięki otrzymanym funduszom w świetlicy wiejskiej w Bojanach odnowione zostaną ściany wewnątrz budynku, wykonana będzie nowa instalacja elektryczna i zakupione zostaną  nowe meble. Pozyskane fundusze w świetlicy w Laskowiźnie przeznaczone zostaną na remont łazienek i zakup nowych drzwi wewnętrznych.
Mamy nadzieję, że odnowione świetlice będą służyły mieszkańcom przez długie lata.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.