Get Adobe Flash player

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, Burmistrz Gminy Brok zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych modernizacją kotłowni (wymianą pieca c.o.), do zgłaszania się do siedziby Urzędu Gminy w Broku  w terminie do dnia 19.01.2018 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowaniem w formie dotacji mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na wymianie indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą lub zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub ekogroszek). Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

Kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym tj. paleniska na węgiel, drzewo, ekogroszek itp.
Dofinansowaniem objęty jest wyłącznie koszt kotła z zasobnikiem c.w.u., podajnikiem oraz koszt czujnika tlenku węgla (czadu). Program wyklucza możliwość dofinansowania demontażu starej instalacji źródła ciepła, montażu nowo zakupionego pieca oraz modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.

UWAGA !!!
Ostateczny poziom dofinansowania oraz szczegółowe warunki udziału w projekcie zostaną określone w Regulaminie konkursu ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Wniosek o ujęcie w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć do dnia 19.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok (pokój nr 12), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/nieruchomości.

Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 29 74 57 587.

Do pobrania: formularz wniosku o dofinansowanie wraz z oświadczeniem (dostępny również w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 12).

Do pobrania: WNIOSEK

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.